Skip to content

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម អំពី អន្តរាគមន៍បន្ថែមរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីគាំពារដល់អតិថិជនក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩