Skip to content

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សេវា​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ផ្លូវការ​ប្រកប​ដោយ​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ និងកិច្ចការពារ​អតិថិជន​ នៅខេត្តរតនគិរី​